Pro školy a školky

 • ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY V PŘÍRODĚ

  • Celodenní animační program na 5 až 6 hodin (dopolední blok, odpolední blok, večerní moderovaná zábava).
  • Zaměření se na pobyt v přírodě a procházky do okolí s propojením moderních her.
  • Program je možno jakkoli přizpůsobit Vašim požadavkům, případně bloky nahradit výukou.
  • Všechny programy se uskutečňují venku, pod podmínkou vhodného počasí.
  • Animační program může být tematicky zaměřený, zajistí tak větší motivaci dětí.
  • Do programu je možno také zahrnut prvky ozdravného charakteru: inhalace, škola saunování, cvičení a další.
 • ANIMAČNÍ TÝM:

  • na 10 dětí náleží jeden animátor,
  • animační tým je profesionálně a pravidelně proškolen,
  • tým má vždy hlavního animátora staršího 20 let, který za vše zodpovídá a dohlíží na profesionální práci všech.

  Tým je tvořený mladými lidmi, které spojuje nadšení pro hru a práci s dětmi. Každý z našeho týmu je od malička součástí organizace,
  která se
  aktivně věnuje výchově mládeže. Osobní zkušenosti a zážitky našich animátorů se tak stávají velkou výhodou pro samotnou praxi. Děti intenzivně prožívají nové situace, nová přátelství i nové prostředí, proto je důležité brát jejich starosti i radosti vážně. Naším cílem
  je během programů děti zabavit a naučit je spolupracovat ve skupině. Volíme takové aktivity, aby byly pro děti netradiční a lákavé. 
  Klademe důraz na to, aby s námi poznali nové koníčky a naučili se novým dovednostem.

 • JAK PROBÍHÁ PROGRAM

  Programy přes den probíhají v závislosti na naplánovaných aktivitách. Děti se mohou zúčastňovat individuálně nebo spolupracovat v týmech. Je možné zaměřit náplň programu na spolupráci v skupinách, vzdělávání v daných oblastech, osvojování si určitých dovedností a mnoho dalšího…

  Aktivity sestávají z výtvarných dílen, sportovních a logických her, show, atd…. 

  Večer program je pro všechny společný. Jedná se o vyvrcholení a ukončení celého dne. Zahrnuje vyhodnocení, minidisko, hry a další aktivity pro zasmání. 

 • CENA

  Cena programu závisí:

  • na počtu hodin programu,
  • na množství dětí,
  • na vašich speciálních požadavcích,
  • ozdravné doplňky.